jeudi 28 février 2019

چه کسی و چه گونه و از چه هنگامی موسیقی و شراب و شادی را درسوک خویشان و ب...https://youtu.be/Xsv7oni4ySY

گشایش برنامه با سروده ای از استاد امیرهوشنگ عاملی

اشک گلپا در جشن تولدش با حضور هنرمندان

سنت شکنی سی سال پیش سیاوش اوستا ایران را گرفته است   موسیقی و کف زدن و روی صندلی نشستن در سوک یاران کاری که برای نخستین بار سیاوش اوستا در سوک مادرش در پاریس ابداع کرد امروز ایران و جهان را گرفته است و بجای قرآن خوانی و حمد قل هو الله مردم موسیقی مینوازند و کف میزنند تا حدی که علی شریعتی شارلاتان قرن که نقش مهمی در مذهبی کردن جامعه داشت در سوک همسرش خانم دکتر پوران شریعت رضوی نوه اش که دختر خانم جوانی است ویلن زد و مردم کف میزدنند هر چند احسان شریعتی مخالف این کار بود و در حین ویلن زدن نوه ی پوران خانم  فرزندش احسان با صحبت کردن و تکان تکان خوردن در تلاش بود تا کار هنری ویلن را خراب کند اما موفق نشد و موسیقی در مسجد توحید اجرا شد

برای تحول در ایران ما باید تحول در خود را اغاز کنیم تا خودمان عوض نشویم رژیم عوض نمیشود باید مهرورزی به ایران را از خود شروع کنیم و حضور میلیونی از همین چهارشنبه سوری در همه خیابانهای کشور رژیم را در فروردین ماه کله خواهد کرد

چون سیاوش شب چهارشنبه سوری باید از درون آتش عبور کنیمكل شيء عنا - همه چیز درباره ما

-Everything about us-Tout à propos de nous

http://opinion.Pm

اشک گلپا - بجای قرآن خوانی و حمد قل هو الله مردم موسیقی مینوازند- رژیم د...

David Abbasi et أكثر من مليون صديق على الفيس بوك دوستان سیاوش اوستا بیش از یک میلیون عضو در دهها صفحه ی فیسبوک Plus de un million d'ami sur Facebook , voici quelques exemples:

بیش از یک میلیون عضو در دهها صفحه ی فیسبوک
Plus de un million d'ami sur Facebook , voici quelques exemples:
أكثر من مليون صديق على الفيس بوك

با درود فراوان و مهر بسیار صفحات شخصی سیاوش اوستا به اندازه رسیده است مهر ورزیده و برای همراه شدن با ما به صفحات
گروهی زیر تشریف بیاورید


Les 10 pages de سیاوش اوستا David Abbasi ont atteint 5000.

Venez nous accompagné aux pages de groupe (ci-dessous).


Les pages INSTITUT AWESTA PersianCnn ont atteint 5000, allez aux pages de groupe ci-dessous SVPبا بوسه و مهر سیاوش اوستا


اطلاعات بسیار مهمی درباره سیاوش اوستا انسان هزار کاره

    دانلود مجموعه آثار #سیاوش_اوستا از سایت معتبر #آوای_بوف آوای بوف طی سالها فعالیت بنیادین خود صدها کتاب را بطور آوایی منتشر کرده است ...