vendredi 14 février 2020

الحسینی# توجه توجه برای دیدن کل این برنامه وفیلم آشغالها به تلکرام ما بروید @awesta7000 _اسطوره #همایون #غنی زاده #اکبر #عبدی #حامد #بهداد و #نوید #محمد زاده است است که از #داخل میهن رودرو با نظام تبهکار سیلی محکم میزند نه کسیکه از سی سال پیش با رژیم همکاری پنهان میکند و یک کلمه علیه جنایتهای چهل ساله نمیگوید # بهروز #وثوقی از سی سال پیش پنهان و مخفس با رژیم همکاری میکند و تا کنون یک کلمه در نقد رژیم تبهکار حرفی نزده است# حمایت چارتا #هنرمن #اطلاعاتی از او بخاطر #فیلمی است که پس از #کشتار سال

راز#همکاری#سی#ساله#اسطوره#سینما#بهروز#وثوقی#با#جمهوری#اسلامی#ایران#بطور#محرمان

این برنامه نخست است و برنامه دوم را در پائین ببینید
 

https://youtu.be/6xD1CVa7c8c
پیروز ی خرد و ایران اوستایی و خون قهرمانان  بر نیرنگ رژیم جنایتکار که می‌خواست با بردن بهروز وثوقی به  ایران و نمایش فیلم آشغالها که وزارت ارشاد دهسال پیش مخفیانه با بازی بهر وز ساخته بود  خودش را تطهیر و خون پویا ها را زیر پا گذاشته. و  انتخاباتش را پررونق کند.  در پی تلاش‌های ده‌ساله همین امروز اعلام شد که بخشی از رژیم با ورود بهروز و نمایش فیلمش برای شرکت در جشن انقلاب سیاه 22بهمن مخالف کرده اند شایان یادآوریست که بهروز جان بلیت ایران را نیز گرفته و قرار بود از فرودگاه استامبول به ایران و جشن 41 سالگی انقلاب سیاه جمهوری اسلامی  بر ود

این کل برنامه دوم است
 هنرمندان اطلاعاتی و همکار سپاه چه کسانی هستند؟ اسطوره ها داخل میهن چون اکبر عبدی و همایون غنی که این ملاهای حاکم را خر و خر سوار و سگان عوعو زن می‌خواند 
https://youtu.be/bzsgTez0yhM
سازمان سینمایی #اوج که #ابراهیم #حاتمی کیا  و #پرویز پرستوئی  و با آن کار میکنند متعلق به #سپاه پاسداران#
 بوده و بودجه #اعراب در آن# فعال است همین سازمان سینمایی اوج در زمان #محمدعلی #عزیز #جعفری که کردی زیادی به سخن #ترامپ داد #قاسم سلیمانی را #پنج سال پیش با #فیلم #بادیگارد و آنهم بسیار #تحقیر آمیز #کشتند
هنرمندانی که در حشن 41 سالگی #انقلاب سیاه #تازیان شرکت کرده و از #خون بهترین #انسانها #عبور کردند#
بهروزی #وثوقی در دام #رژیم با #جوجه هایی چون سید #شهاب الدین تنکابنی# الحسینی#
توجه توجه برای دیدن کل این برنامه وفیلم آشغالها به تلکرام ما بروید @awesta7000
_اسطوره #همایون #غنی زاده #اکبر #عبدی #حامد #بهداد و #نوید #محمد زاده است است که از #داخل میهن رودرو با نظام تبهکار سیلی محکم میزند نه کسیکه از سی سال پیش با رژیم همکاری پنهان میکند و یک کلمه علیه جنایتهای چهل ساله نمیگوید
# بهروز #وثوقی از سی سال پیش پنهان و مخفس با رژیم همکاری میکند و تا کنون یک کلمه در نقد رژیم تبهکار حرفی نزده است# حمایت چارتا #هنرمن #اطلاعاتی از 
او بخاطر #فیلمی است که پس از #کشتار سال
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

#Dîner #débat animé par #سیاوش_اوستا #David _Abbasi en présence #Roland_Dumas Créer un faux personnage portant le nom de Dr Abbasi pour nuire à David Abbasi.- et son biographie

      #Dîner #débat animé par #سیاوش_اوستا #David _Abbasi en présence #Roland_Dumas  Créer un faux personnage portant le nom de Dr Abbasi po...