dimanche 4 décembre 2022

اسرار فایل فرماندهان i خامنه ای زد تو گوش رئیسی چرا مثل روحانی96 -98 هزا...

گردهمائی در کاخ سنای فرانسه
«زن ـ زندگی ـ آزادی»
«شورش یا انقلاب»

روز ۸ آذر ۱۴۰۱، برابر با ۲۹ نوامبر ۲۰۲۲، به دعوت آقای سناتور برونو روتایو و خانم سناتور انیک بی یون، نشستی در سالن مدیسیس کاخ سنا، با حضور شماری از شخصیت های فرانسوی و ایرانی برگذار شد.دقایقی قبل از آغاز مراسم آقای روتایو شهبانو و شاهدخت نور را در اطاق خصوصی پذیرفتند و راجع به مسائل ایران صحبت کردند در آخر آقای سناتور روتایو گفتند شما فقط لقب ملکه ندارید شما ملکه قلبها هستید. در این مراسم ضمن دعوت از شهبانو فرح پهلوی و شاهدخت نور پهلوی برای حضور، شخصیتهای فرانسوی و ایرانی دیدگاه های خود را برای عموم بیان داشتند.  آقای روتایو در سخنرانی خود خطاب به شهبانو و شاهزاده نور در باره زن، زندگی، آزادی و حقوق بشر صحبت کردند. ایرانیانی که در زندان جمهوری اسلامی بودند، هریک گوشه ای از خاطراتشان را بیان داشتند. در این مراسم به ترتیب، امانوئل رضوی روزنامه نگار، آزاده کیان استاد دانشگاه، آقای ریشار سدیو، وکیل حقوق بشر، آقای هیربد دهقان آذر (وکیل ناظر بر پرونده خانم نسرین ستوده) و همچنین خانم شیرین عبادی، از طریق ویدیو کنفرانس مطالبی را مطرح کردند و خانم آنیک بی یون، از کمیته برابری زن و مرد ضمن سخنرانی و تشریح شرایط در ایران از حاضرین و سخنرانان تشکر کرد. در پایان مراسم، در سالنی دیگر ضمن پذیرایی از مدعوین، دانش آموزان شهر شالون سورسون، بهمراه شهردار این شهر آقای ژیل پلاتره، ترانه «برای» را بفارسی اجرا کردند. این دانش آموزان تماماً فرانسوی و با زبان فارسی هیچگونه آشنائی نداشتند.  شهبانو به همراه شاهزاده نور به بچه ها تبریک گفتند و تشکر کردند و گفتند امیدوارند که در ایرانی آزاد بتوانند سفر کنند

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

#Dîner #débat animé par #سیاوش_اوستا #David _Abbasi en présence #Roland_Dumas Créer un faux personnage portant le nom de Dr Abbasi pour nuire à David Abbasi.- et son biographie

      #Dîner #débat animé par #سیاوش_اوستا #David _Abbasi en présence #Roland_Dumas  Créer un faux personnage portant le nom de Dr Abbasi po...