vendredi 14 février 2020

الحسینی# توجه توجه برای دیدن کل این برنامه وفیلم آشغالها به تلکرام ما بروید @awesta7000 _اسطوره #همایون #غنی زاده #اکبر #عبدی #حامد #بهداد و #نوید #محمد زاده است است که از #داخل میهن رودرو با نظام تبهکار سیلی محکم میزند نه کسیکه از سی سال پیش با رژیم همکاری پنهان میکند و یک کلمه علیه جنایتهای چهل ساله نمیگوید # بهروز #وثوقی از سی سال پیش پنهان و مخفس با رژیم همکاری میکند و تا کنون یک کلمه در نقد رژیم تبهکار حرفی نزده است# حمایت چارتا #هنرمن #اطلاعاتی از او بخاطر #فیلمی است که پس از #کشتار سال

راز#همکاری#سی#ساله#اسطوره#سینما#بهروز#وثوقی#با#جمهوری#اسلامی#ایران#بطور#محرمان

این برنامه نخست است و برنامه دوم را در پائین ببینید
 

https://youtu.be/6xD1CVa7c8c
پیروز ی خرد و ایران اوستایی و خون قهرمانان  بر نیرنگ رژیم جنایتکار که می‌خواست با بردن بهروز وثوقی به  ایران و نمایش فیلم آشغالها که وزارت ارشاد دهسال پیش مخفیانه با بازی بهر وز ساخته بود  خودش را تطهیر و خون پویا ها را زیر پا گذاشته. و  انتخاباتش را پررونق کند.  در پی تلاش‌های ده‌ساله همین امروز اعلام شد که بخشی از رژیم با ورود بهروز و نمایش فیلمش برای شرکت در جشن انقلاب سیاه 22بهمن مخالف کرده اند شایان یادآوریست که بهروز جان بلیت ایران را نیز گرفته و قرار بود از فرودگاه استامبول به ایران و جشن 41 سالگی انقلاب سیاه جمهوری اسلامی  بر ود

این کل برنامه دوم است
 هنرمندان اطلاعاتی و همکار سپاه چه کسانی هستند؟ اسطوره ها داخل میهن چون اکبر عبدی و همایون غنی که این ملاهای حاکم را خر و خر سوار و سگان عوعو زن می‌خواند 
https://youtu.be/bzsgTez0yhM
سازمان سینمایی #اوج که #ابراهیم #حاتمی کیا  و #پرویز پرستوئی  و با آن کار میکنند متعلق به #سپاه پاسداران#
 بوده و بودجه #اعراب در آن# فعال است همین سازمان سینمایی اوج در زمان #محمدعلی #عزیز #جعفری که کردی زیادی به سخن #ترامپ داد #قاسم سلیمانی را #پنج سال پیش با #فیلم #بادیگارد و آنهم بسیار #تحقیر آمیز #کشتند
هنرمندانی که در حشن 41 سالگی #انقلاب سیاه #تازیان شرکت کرده و از #خون بهترین #انسانها #عبور کردند#
بهروزی #وثوقی در دام #رژیم با #جوجه هایی چون سید #شهاب الدین تنکابنی# الحسینی#
توجه توجه برای دیدن کل این برنامه وفیلم آشغالها به تلکرام ما بروید @awesta7000
_اسطوره #همایون #غنی زاده #اکبر #عبدی #حامد #بهداد و #نوید #محمد زاده است است که از #داخل میهن رودرو با نظام تبهکار سیلی محکم میزند نه کسیکه از سی سال پیش با رژیم همکاری پنهان میکند و یک کلمه علیه جنایتهای چهل ساله نمیگوید
# بهروز #وثوقی از سی سال پیش پنهان و مخفس با رژیم همکاری میکند و تا کنون یک کلمه در نقد رژیم تبهکار حرفی نزده است# حمایت چارتا #هنرمن #اطلاعاتی از 
او بخاطر #فیلمی است که پس از #کشتار سال
پنج سال پیش از ترور سریاز سلیمانی سیاوش اوستا گزارش کامل زمینه سازی کشتنش را با سند و مدرک شرح داد. سلیمانی از قتل عام مجاهدین اشرف خودداری و آنها را به آلبانی فرستاد اما آنها در کشتن و ترور شخصیتش نقش مهمی داشتند و هم اکنون کل تبلیغات را توسط لشکر سایبری با هزار و یک نام و آیدیهای قلابی به نیابت از عربستان بعهده دارند


پیش از هر داوری درباره #قاسم #سلیمانی این چهاربرنامه و اسناد را ببینید تا در تله #لشکر #سایبری مجاهدین خلق و عربستان سعودی و باند #حسن #روحانی نیفتید
اطلاعات کامل از جنگهاو تلاش‌های قاسم سلیمانی. چه کسانی دهسال پیش او را بعنوان بمب اتم و یا بابک معرفی کردند؟  و کشته شدنش را پیش بینی کردند
پیش از هر داوری بسبک عربستان سعودی و مجاهدین خلق و یا ترامپ و روحانی این چهار برنامه را گوش کنید  چهار ساعت وقت بگذارید تا یک جهان اطلاعات بدست بیاورید و چرا خانم نجوا قاسم گزارشگر سوپر استار العربیه  چند ساعت قبل از  کشته شدن سلیمانی بطور مشکوکی در دبی از جهان رفت؟ 
 پنج سال پیش از ترور سریاز سلیمانی سیاوش اوستا گزارش کامل زمینه سازی کشتنش را با سند و مدرک شرح داد. سلیمانی از قتل عام مجاهدین اشرف خودداری و آنها را به آلبانی فرستاد اما آنها در کشتن و ترور شخصیتش نقش مهمی داشتند و هم اکنون کل تبلیغات را توسط لشکر سایبری با هزار و یک نام و آیدیهای قلابی به نیابت از عربستان بعهده دارند
https://youtu.be/H1Ccywv3cgE
بخش نخستبخش دوم
https://youtu.be/4CH7YT2OhsE


بخش سوم

https://youtu.be/AmzMseo-Y50

بخش چهارم با شرفشاهی
https://youtu.be/nGCRezuE_-M
 
YouTube (https://youtu.be/H1Ccywv3cgE)

بخش 3- #ترور#سلیمانی#حکومت#رو #بزوال#خامنه ای#را تقویت کرد-شادی#مجاهدین# عربها چرا؟
فرق# قاسم# #سلیمانی# با #بابک #مریم قاجار# پس ازکشته# شدن #سلیمانی# مسعود رجوی# را زنده کرد چرا #مجاهدین خلق# بجای سپاس 

اطلاعات کامل از جنگهاو تلاش‌های قاسم سلیمانی. چه کسانی دهسال پیش او را بعنوان بمب اتم و یا بابک معرفی کردند؟ و کشته شدنش را پیش بینی کردند پیش از هر داوری بسبک عربستان سعودی و مجاهدین خلق و یا ترامپ و روحانی این چهار برنامه را گوش کنید چهار ساعت وقت بگذارید تا یک جهان اطلاعات بدست بیاورید و چرا خانم نجوا قاسم گزارشگر سوپر استار العربیه چند ساعت قبل


پیش از هر داوری درباره #قاسم #سلیمانی این چهاربرنامه و اسناد را ببینید تا در تله #لشکر #سایبری مجاهدین خلق و عربستان سعودی و باند #حسن #روحانی نیفتید
اطلاعات کامل از جنگهاو تلاش‌های قاسم سلیمانی. چه کسانی دهسال پیش او را بعنوان بمب اتم و یا بابک معرفی کردند؟  و کشته شدنش را پیش بینی کردند
پیش از هر داوری بسبک عربستان سعودی و مجاهدین خلق و یا ترامپ و روحانی این چهار برنامه را گوش کنید  چهار ساعت وقت بگذارید تا یک جهان اطلاعات بدست بیاورید و چرا خانم نجوا قاسم گزارشگر سوپر استار العربیه  چند ساعت قبل از  کشته شدن سلیمانی بطور مشکوکی در دبی از جهان رفت؟ 
 پنج سال پیش از ترور سریاز سلیمانی سیاوش اوستا گزارش کامل زمینه سازی کشتنش را با سند و مدرک شرح داد. سلیمانی از قتل عام مجاهدین اشرف خودداری و آنها را به آلبانی فرستاد اما آنها در کشتن و ترور شخصیتش نقش مهمی داشتند و هم اکنون کل تبلیغات را توسط لشکر سایبری با هزار و یک نام و آیدیهای قلابی به نیابت از عربستان بعهده دارند
https://youtu.be/H1Ccywv3cgE
بخش نخستبخش دوم
https://youtu.be/4CH7YT2OhsE


بخش سوم

https://youtu.be/AmzMseo-Y50

بخش چهارم با شرفشاهی
https://youtu.be/nGCRezuE_-M
 
YouTube (https://youtu.be/H1Ccywv3cgE)

بخش 3- #ترور#سلیمانی#حکومت#رو #بزوال#خامنه ای#را تقویت کرد-شادی#مجاهدین# عربها چرا؟
فرق# قاسم# #سلیمانی# با #بابک #مریم قاجار# پس ازکشته# شدن #سلیمانی# مسعود رجوی# را زنده کرد چرا #مجاهدین خلق# بجای سپاس
#Dîner #débat animé par #سیاوش_اوستا #David _Abbasi en présence #Roland_Dumas Créer un faux personnage portant le nom de Dr Abbasi pour nuire à David Abbasi.- et son biographie

      #Dîner #débat animé par #سیاوش_اوستا #David _Abbasi en présence #Roland_Dumas  Créer un faux personnage portant le nom de Dr Abbasi po...