mercredi 28 septembre 2022

Avant l'islam, L'Empire des Femmes en Iran Mais Aujourd'hui? #mahsaamini

جهان از زنان و انقلاب نوین پشتیبانی کرد اینک با لشکر چند میلیونی سیدهای پیدا و پنهان سرسپرده های رژیم سادات تازی با هر رهبری چه می‌کنی!؟ سادات نازی اشغالگر اصلیترین دشمن ایرانی و نسل کش ایرانیان Rassemblement en soutien aux femmes iraniennes et aux libertés du peuple d’Iran #presidenr_de_la_republique Mario Stasi, président de la Licra, au rassemblement du 25 septembre Pierre Henry, président de France Fraternités, au rassemblement du 25 septembre....La mort de Mahsa Amini, jeune femme kurde iranienne de 22 ans, des suites de son arrestation par la police des mœurs, au motif qu’elle portait « mal » son voile, a suscité une vague de colère et de protestations dans de nombreuses villes d’Iran. Le régime théocratique y a répondu par une répression violente et meurtrière, qui s’est déjà soldée par des dizaines de morts. #David_Abbasi L'initiateur du terme islam politique Garde_des_Sceaux #Eric_Dupond_Moretti pourquoi j'ai défendu Mohamed Merah? #valérie_pécresse #carla_bruni #Byzantin et le nouvel #Empire_Sassanide ... #macron #ctif #mahsa #mahsa_amini #gina_kurdestani #islam #voile #gérald_darmanin #bruno_le_maire #george_soros #elisabeth_borne #YONATHAN_ARFI #jonathan_arfi #david kaminski #licra #mario_stasi www.Persiancnn.Tv #MehrTv #Imam_hassan_chalghoumi #Institut_Awesta........ #françois_fillon #IranFemme vie liberté solidarité-soutien mondiale #mahsaamini #licra #France_Fraternité #CRIF Etc Avant l'islam, L'Empire des Femmes en Iran Mais Aujourd'hui? #mahsaamini ......امروز جهان از انقلاب شیرزنان آریایی پشتیبانی کرد و تمامی گروه های قدرتمد از شورای ملی مقاومت و شاهزاده رضا پهلوی و کلیه احزاب کرد تا گروه های لاییک و ملی و مستقل پشت سر مردم ایران قرار گرفتند اگر از فرصت بهره نبریم و با حظ اندیشه هی رنگارمگ حود درباره نوع وسیستم حکومتی فردا همبسته و متحد نشویم و در یک کنگره و یا دولت و شورای پایداری متشکل از همه جریانهای قدرتمندهم آوا نشویم نظام جنایتکار سادات تازی تشکیلات و حزب و سازمان سیدهای پیدا و پنهان خود را برای یک نسل کشی دیگر بخیاباها میآورد اکثریت سیدهای ایران که چند میلیون را تشکیل میدهند کراواتی یا با کلاه و یاقبا در بیخ گوش ما بدروغ به رژیم فحاشی میکنند و سربزنگاهها بمیدان آمده و میگوبند همین رژیم بماند بی خامنه ای بهتر است که فلان گروه بیاید یا رضاپهلوی یا فلان بیاید بهوش این آخرین اخطار است ایران برنده میشه بیاد زنان شهریار ایران شهیدان و سلحشوران در میدان نبرد این ویدیو : در بازیهای جهانی سال 1998 تمامی شهرهای فرانسه در تسخیر سلحشوران آریایی اوستایی و تاریخ هفت هزار ساله ایران بود که در این ویدیو فرزین گرامی به فراخوان استاد سیاوش اوستا از امریکا به شهر لیون و مسابقه ایران و آمریکا آمده بود با تازه ترین ترانه اش بیاد قهرمانان فوتبال ایران پیشکی بهمه سلحشوران در میدان بویژه #علی_کریمی و #علی_دایی تظاهرات ایرانیان آزاده در لندن، برلین، آتلانتا، برن، پاریس، هلند، سانفرانسیسکو و وین و کل دنیا در حمایت از قیام سراسری مردم ایران با مشارکت سخصیاتهای جهانی در میدان هنر سیاست ورزش و‌گویش لی سابقه بود با این پشتیبانی بی‌نظیر جهانی با پیروز شویم . #سياوش_اوستا #institut_awesta #david_abbasi #مهساامینی #MahsaAmini #مهسا_امینی #ژینا_کردستانی #گشت_ارشاد #گشت_کشتار #سادات_تازی #1400سال جنایت #دیفید_عباسي #خبير_في_تاريخ_إيران #القديم_والحديث #فرح_پهلوی #شهبانو #شهریاری #شاه #شاهنشاه #آریامهر #ارتش_پنهان_شاهنشاهی #رئیسی #خامنه_ای #روحانی #مجلس_خبرگان #مجلسخران #رجوی #الفيلسوف_والكاتب_الإيراني_الفرنسي #سیافش_افیستا #امام_حسین ‌سوءاستفاده از #کودکان برای #سرکوب معترضان #جرم_مکرر است. پیامی از ایران برای #ایلان_ماسک به یارای هر دخت این مرز و بوم نگوسار سازیم کردار شوم زن این گلستان ز گلها جداست زن باستان نور چشمان ماست #ترانه #مسعود آذر خوانش #استاد_سیاوش_اوستا پیام #شاهرخ، خواننده، وطن پرست محبوب ایرانی‌، در تخت بیماری در مورد محسا امینی و جنبش هموطنان. توجه توجه بسیار مهم رژیم در نظر دارد با تغییراتی در کادر رهبری خود و جابجایی روحانیت به شورش اخیر برهبری زنان نیرنگ هزار و چهارصد ساله برند اما مردم ایران در شعارهای خود به این نیرنگ پی برده و شعارهای خردمندانه ای را طنین افکن کرده اند نه سادات تازی و نه تفکرات صحرا گردی نه شیخ و ملا و روحانی بل حکومت ایرانی از تیسفون تا گیلان کشتار ایرانی امام حسین سردار قادسیه سرباز عمر خلیفه حسین ما سیاوش بابک نوید و مهسا هر روز ما عاشورا خون و قتل و واویلا

Éric Dupond Moretti Garde des Sceaux dévoile pourquoi il a défendu MEHRA?

جهان از زنان و انقلاب نوین پشتیبانی کرد اینک با لشکر چند میلیونی سیدهای پیدا و پنهان سرسپرده های رژیم سادات تازی با هر رهبری چه می‌کنی!؟ سادات نازی اشغالگر اصلیترین دشمن ایرانی و نسل کش ایرانیان 
Rassemblement en soutien aux femmes iraniennes et aux libertés du peuple d’Iran  #presidenr_de_la_republique   Mario Stasi, président de la Licra, au rassemblement du 25 septembre   Pierre Henry, président de France Fraternités, au rassemblement du 25 septembre....La mort de Mahsa Amini, jeune femme kurde iranienne de 22 ans, des suites de son arrestation par la police des mœurs, au motif qu’elle portait « mal » son voile, a suscité une vague de colère et de protestations dans de nombreuses villes d’Iran. Le régime théocratique y a répondu par une répression violente et meurtrière, qui s’est déjà soldée par des dizaines de morts.   #David_Abbasi L'initiateur du terme islam politique   Garde_des_Sceaux #Eric_Dupond_Moretti pourquoi j'ai défendu Mohamed Merah?
#valérie_pécresse #carla_bruni   #Byzantin et le nouvel #Empire_Sassanide ...
#macron #ctif #mahsa #mahsa_amini #gina_kurdestani #islam #voile #gérald_darmanin #bruno_le_maire #george_soros #elisabeth_borne #YONATHAN_ARFI #jonathan_arfi #david kaminski #licra #mario_stasi   www.Persiancnn.Tv  #MehrTv  #Imam_hassan_chalghoumi  #Institut_Awesta........ #françois_fillon
#IranFemme vie liberté solidarité-soutien mondiale #mahsaamini #licra #France_Fraternité #CRIF Etc 
......امروز جهان از انقلاب شیرزنان آریایی پشتیبانی کرد و تمامی گروه های قدرتمد از شورای ملی مقاومت و شاهزاده رضا پهلوی و کلیه احزاب کرد تا گروه های لاییک و ملی و مستقل پشت سر مردم ایران قرار گرفتند اگر از فرصت بهره نبریم و با حظ اندیشه هی رنگارمگ حود درباره نوع وسیستم حکومتی فردا همبسته و متحد نشویم و در یک کنگره و یا دولت و شورای پایداری متشکل از همه جریانهای قدرتمندهم آوا نشویم نظام جنایتکار سادات تازی تشکیلات و حزب و سازمان سیدهای پیدا و پنهان خود را برای یک نسل کشی دیگر بخیاباها میآورد اکثریت سیدهای ایران که چند میلیون را تشکیل میدهند کراواتی یا با کلاه و یاقبا در بیخ گوش ما بدروغ به رژیم فحاشی میکنند و سربزنگاهها بمیدان آمده و میگوبند همین رژیم بماند بی خامنه ای بهتر است که فلان گروه بیاید یا رضاپهلوی یا فلان بیاید بهوش این آخرین اخطار است   ایران برنده میشه بیاد زنان شهریار ایران شهیدان و سلحشوران در میدان نبرد
این ویدیو :  در بازیهای جهانی سال 1998 تمامی شهرهای فرانسه در تسخیر سلحشوران آریایی اوستایی و تاریخ هفت هزار ساله ایران بود که در این ویدیو فرزین گرامی به فراخوان استاد سیاوش اوستا از امریکا به شهر لیون و مسابقه ایران و آمریکا آمده بود با تازه ترین ترانه اش بیاد قهرمانان فوتبال ایران پیشکی بهمه سلحشوران در میدان بویژه #علی_کریمی و #علی_دایی
  تظاهرات ایرانیان آزاده در لندن، برلین، آتلانتا، برن، پاریس، هلند، سانفرانسیسکو و وین و کل دنیا  در حمایت از قیام سراسری مردم ایران با مشارکت سخصیاتهای جهانی در میدان هنر سیاست ورزش و‌گویش لی سابقه بود با این پشتیبانی بی‌نظیر جهانی با پیروز شویم .   #سياوش_اوستا              #institut_awesta  #david_abbasi
#مهساامینی  #MahsaAmini #مهسا_امینی #ژینا_کردستانی #گشت_ارشاد #گشت_کشتار #سادات_تازی #1400سال جنایت #دیفید_عباسي  #خبير_في_تاريخ_إيران  #القديم_والحديث #فرح_پهلوی #شهبانو #شهریاری #شاه #شاهنشاه #آریامهر #ارتش_پنهان_شاهنشاهی #رئیسی #خامنه_ای #روحانی #مجلس_خبرگان #مجلسخران #رجوی #الفيلسوف_والكاتب_الإيراني_الفرنسي #سیافش_افیستا #امام_حسین     ‌سوءاستفاده از #کودکان برای #سرکوب معترضان #جرم_مکرر است.       پیامی از ایران برای #ایلان_ماسک     به یارای هر دخت این مرز و بوم 
نگوسار سازیم کردار شوم  زن این گلستان ز گلها جداست
زن باستان نور چشمان ماست  #ترانه #مسعود آذر خوانش #استاد_سیاوش_اوستا                 پیام #شاهرخ، خواننده، وطن پرست محبوب ایرانی‌، در تخت بیماری در مورد محسا امینی و جنبش هموطنان.     توجه توجه بسیار مهم رژیم در نظر دارد با تغییراتی در کادر رهبری خود و جابجایی روحانیت به شورش اخیر برهبری زنان نیرنگ هزار و چهارصد ساله برند اما مردم ایران در شعارهای خود به این نیرنگ پی برده و شعارهای خردمندانه ای را طنین افکن کرده اند 
نه سادات تازی و نه تفکرات صحرا گردی
نه شیخ و ملا و روحانی بل حکومت ایرانی
از تیسفون تا گیلان کشتار ایرانی 
امام حسین سردار قادسیه سرباز عمر خلیفه
حسین ما سیاوش بابک نوید و مهسا 
هر روز ما عاشورا خون و قتل و واویلا

Éric Dupond Moretti Garde des Sceaux dévoile pourquoi il a défendu MEHRA?

جهان از زنان و انقلاب نوین پشتیبانی کرد اینک با لشکر چند میلیونی سیدهای پیدا و پنهان سرسپرده های رژیم سادات تازی با هر رهبری چه می‌کنی!؟ سادات نازی اشغالگر اصلیترین دشمن ایرانی و نسل کش ایرانیان 
Rassemblement en soutien aux femmes iraniennes et aux libertés du peuple d’Iran  #presidenr_de_la_republique   Mario Stasi, président de la Licra, au rassemblement du 25 septembre   Pierre Henry, président de France Fraternités, au rassemblement du 25 septembre....La mort de Mahsa Amini, jeune femme kurde iranienne de 22 ans, des suites de son arrestation par la police des mœurs, au motif qu’elle portait « mal » son voile, a suscité une vague de colère et de protestations dans de nombreuses villes d’Iran. Le régime théocratique y a répondu par une répression violente et meurtrière, qui s’est déjà soldée par des dizaines de morts.   #David_Abbasi L'initiateur du terme islam politique   Garde_des_Sceaux #Eric_Dupond_Moretti pourquoi j'ai défendu Mohamed Merah?
#valérie_pécresse #carla_bruni   #Byzantin et le nouvel #Empire_Sassanide ...
#macron #ctif #mahsa #mahsa_amini #gina_kurdestani #islam #voile #gérald_darmanin #bruno_le_maire #george_soros #elisabeth_borne #YONATHAN_ARFI #jonathan_arfi #david kaminski #licra #mario_stasi   www.Persiancnn.Tv  #MehrTv  #Imam_hassan_chalghoumi  #Institut_Awesta........ #françois_fillon
#IranFemme vie liberté solidarité-soutien mondiale #mahsaamini #licra #France_Fraternité #CRIF Etc 
......امروز جهان از انقلاب شیرزنان آریایی پشتیبانی کرد و تمامی گروه های قدرتمد از شورای ملی مقاومت و شاهزاده رضا پهلوی و کلیه احزاب کرد تا گروه های لاییک و ملی و مستقل پشت سر مردم ایران قرار گرفتند اگر از فرصت بهره نبریم و با حظ اندیشه هی رنگارمگ حود درباره نوع وسیستم حکومتی فردا همبسته و متحد نشویم و در یک کنگره و یا دولت و شورای پایداری متشکل از همه جریانهای قدرتمندهم آوا نشویم نظام جنایتکار سادات تازی تشکیلات و حزب و سازمان سیدهای پیدا و پنهان خود را برای یک نسل کشی دیگر بخیاباها میآورد اکثریت سیدهای ایران که چند میلیون را تشکیل میدهند کراواتی یا با کلاه و یاقبا در بیخ گوش ما بدروغ به رژیم فحاشی میکنند و سربزنگاهها بمیدان آمده و میگوبند همین رژیم بماند بی خامنه ای بهتر است که فلان گروه بیاید یا رضاپهلوی یا فلان بیاید بهوش این آخرین اخطار است   ایران برنده میشه بیاد زنان شهریار ایران شهیدان و سلحشوران در میدان نبرد
این ویدیو :  در بازیهای جهانی سال 1998 تمامی شهرهای فرانسه در تسخیر سلحشوران آریایی اوستایی و تاریخ هفت هزار ساله ایران بود که در این ویدیو فرزین گرامی به فراخوان استاد سیاوش اوستا از امریکا به شهر لیون و مسابقه ایران و آمریکا آمده بود با تازه ترین ترانه اش بیاد قهرمانان فوتبال ایران پیشکی بهمه سلحشوران در میدان بویژه #علی_کریمی و #علی_دایی
  تظاهرات ایرانیان آزاده در لندن، برلین، آتلانتا، برن، پاریس، هلند، سانفرانسیسکو و وین و کل دنیا  در حمایت از قیام سراسری مردم ایران با مشارکت سخصیاتهای جهانی در میدان هنر سیاست ورزش و‌گویش لی سابقه بود با این پشتیبانی بی‌نظیر جهانی با پیروز شویم .   #سياوش_اوستا              #institut_awesta  #david_abbasi
#مهساامینی  #MahsaAmini #مهسا_امینی #ژینا_کردستانی #گشت_ارشاد #گشت_کشتار #سادات_تازی #1400سال جنایت #دیفید_عباسي  #خبير_في_تاريخ_إيران  #القديم_والحديث #فرح_پهلوی #شهبانو #شهریاری #شاه #شاهنشاه #آریامهر #ارتش_پنهان_شاهنشاهی #رئیسی #خامنه_ای #روحانی #مجلس_خبرگان #مجلسخران #رجوی #الفيلسوف_والكاتب_الإيراني_الفرنسي #سیافش_افیستا #امام_حسین     ‌سوءاستفاده از #کودکان برای #سرکوب معترضان #جرم_مکرر است.       پیامی از ایران برای #ایلان_ماسک     به یارای هر دخت این مرز و بوم 
نگوسار سازیم کردار شوم  زن این گلستان ز گلها جداست
زن باستان نور چشمان ماست  #ترانه #مسعود آذر خوانش #استاد_سیاوش_اوستا                 پیام #شاهرخ، خواننده، وطن پرست محبوب ایرانی‌، در تخت بیماری در مورد محسا امینی و جنبش هموطنان.     توجه توجه بسیار مهم رژیم در نظر دارد با تغییراتی در کادر رهبری خود و جابجایی روحانیت به شورش اخیر برهبری زنان نیرنگ هزار و چهارصد ساله برند اما مردم ایران در شعارهای خود به این نیرنگ پی برده و شعارهای خردمندانه ای را طنین افکن کرده اند 
نه سادات تازی و نه تفکرات صحرا گردی
نه شیخ و ملا و روحانی بل حکومت ایرانی
از تیسفون تا گیلان کشتار ایرانی 
امام حسین سردار قادسیه سرباز عمر خلیفه
حسین ما سیاوش بابک نوید و مهسا 
هر روز ما عاشورا خون و قتل و واویلا

tout la vérité sur l'assassinat de #mahsaamini et l'islam en Iran le voi...

جهان از زنان و انقلاب نوین پشتیبانی کرد اینک با لشکر چند میلیونی سیدهای پیدا و پنهان سرسپرده های رژیم سادات تازی با هر رهبری چه می‌کنی!؟ سادات نازی اشغالگر اصلیترین دشمن ایرانی و نسل کش ایرانیان 
Rassemblement en soutien aux femmes iraniennes et aux libertés du peuple d’Iran  #presidenr_de_la_republique   Mario Stasi, président de la Licra, au rassemblement du 25 septembre   Pierre Henry, président de France Fraternités, au rassemblement du 25 septembre....La mort de Mahsa Amini, jeune femme kurde iranienne de 22 ans, des suites de son arrestation par la police des mœurs, au motif qu’elle portait « mal » son voile, a suscité une vague de colère et de protestations dans de nombreuses villes d’Iran. Le régime théocratique y a répondu par une répression violente et meurtrière, qui s’est déjà soldée par des dizaines de morts.   #David_Abbasi L'initiateur du terme islam politique   Garde_des_Sceaux #Eric_Dupond_Moretti pourquoi j'ai défendu Mohamed Merah?
#valérie_pécresse #carla_bruni   #Byzantin et le nouvel #Empire_Sassanide ...
#macron #ctif #mahsa #mahsa_amini #gina_kurdestani #islam #voile #gérald_darmanin #bruno_le_maire #george_soros #elisabeth_borne #YONATHAN_ARFI #jonathan_arfi #david kaminski #licra #mario_stasi   www.Persiancnn.Tv  #MehrTv  #Imam_hassan_chalghoumi  #Institut_Awesta........ #françois_fillon
#IranFemme vie liberté solidarité-soutien mondiale #mahsaamini #licra #France_Fraternité #CRIF Etc 
......امروز جهان از انقلاب شیرزنان آریایی پشتیبانی کرد و تمامی گروه های قدرتمد از شورای ملی مقاومت و شاهزاده رضا پهلوی و کلیه احزاب کرد تا گروه های لاییک و ملی و مستقل پشت سر مردم ایران قرار گرفتند اگر از فرصت بهره نبریم و با حظ اندیشه هی رنگارمگ حود درباره نوع وسیستم حکومتی فردا همبسته و متحد نشویم و در یک کنگره و یا دولت و شورای پایداری متشکل از همه جریانهای قدرتمندهم آوا نشویم نظام جنایتکار سادات تازی تشکیلات و حزب و سازمان سیدهای پیدا و پنهان خود را برای یک نسل کشی دیگر بخیاباها میآورد اکثریت سیدهای ایران که چند میلیون را تشکیل میدهند کراواتی یا با کلاه و یاقبا در بیخ گوش ما بدروغ به رژیم فحاشی میکنند و سربزنگاهها بمیدان آمده و میگوبند همین رژیم بماند بی خامنه ای بهتر است که فلان گروه بیاید یا رضاپهلوی یا فلان بیاید بهوش این آخرین اخطار است   ایران برنده میشه بیاد زنان شهریار ایران شهیدان و سلحشوران در میدان نبرد
این ویدیو :  در بازیهای جهانی سال 1998 تمامی شهرهای فرانسه در تسخیر سلحشوران آریایی اوستایی و تاریخ هفت هزار ساله ایران بود که در این ویدیو فرزین گرامی به فراخوان استاد سیاوش اوستا از امریکا به شهر لیون و مسابقه ایران و آمریکا آمده بود با تازه ترین ترانه اش بیاد قهرمانان فوتبال ایران پیشکی بهمه سلحشوران در میدان بویژه #علی_کریمی و #علی_دایی
  تظاهرات ایرانیان آزاده در لندن، برلین، آتلانتا، برن، پاریس، هلند، سانفرانسیسکو و وین و کل دنیا  در حمایت از قیام سراسری مردم ایران با مشارکت سخصیاتهای جهانی در میدان هنر سیاست ورزش و‌گویش لی سابقه بود با این پشتیبانی بی‌نظیر جهانی با پیروز شویم .   #سياوش_اوستا              #institut_awesta  #david_abbasi
#مهساامینی  #MahsaAmini #مهسا_امینی #ژینا_کردستانی #گشت_ارشاد #گشت_کشتار #سادات_تازی #1400سال جنایت #دیفید_عباسي  #خبير_في_تاريخ_إيران  #القديم_والحديث #فرح_پهلوی #شهبانو #شهریاری #شاه #شاهنشاه #آریامهر #ارتش_پنهان_شاهنشاهی #رئیسی #خامنه_ای #روحانی #مجلس_خبرگان #مجلسخران #رجوی #الفيلسوف_والكاتب_الإيراني_الفرنسي #سیافش_افیستا #امام_حسین     ‌سوءاستفاده از #کودکان برای #سرکوب معترضان #جرم_مکرر است.       پیامی از ایران برای #ایلان_ماسک     به یارای هر دخت این مرز و بوم 
نگوسار سازیم کردار شوم  زن این گلستان ز گلها جداست
زن باستان نور چشمان ماست  #ترانه #مسعود آذر خوانش #استاد_سیاوش_اوستا                 پیام #شاهرخ، خواننده، وطن پرست محبوب ایرانی‌، در تخت بیماری در مورد محسا امینی و جنبش هموطنان.     توجه توجه بسیار مهم رژیم در نظر دارد با تغییراتی در کادر رهبری خود و جابجایی روحانیت به شورش اخیر برهبری زنان نیرنگ هزار و چهارصد ساله برند اما مردم ایران در شعارهای خود به این نیرنگ پی برده و شعارهای خردمندانه ای را طنین افکن کرده اند 
نه سادات تازی و نه تفکرات صحرا گردی
نه شیخ و ملا و روحانی بل حکومت ایرانی
از تیسفون تا گیلان کشتار ایرانی 
امام حسین سردار قادسیه سرباز عمر خلیفه
حسین ما سیاوش بابک نوید و مهسا 
هر روز ما عاشورا خون و قتل و واویلا

le monde entier solidaire avec les femmes iraniennes #mahsaamini

جهان از زنان و انقلاب نوین پشتیبانی کرد اینک با لشکر چند میلیونی سیدهای پیدا و پنهان سرسپرده های رژیم سادات تازی با هر رهبری چه می‌کنی!؟ سادات نازی اشغالگر اصلیترین دشمن ایرانی و نسل کش ایرانیان 
Rassemblement en soutien aux femmes iraniennes et aux libertés du peuple d’Iran  #presidenr_de_la_republique   Mario Stasi, président de la Licra, au rassemblement du 25 septembre   Pierre Henry, président de France Fraternités, au rassemblement du 25 septembre....La mort de Mahsa Amini, jeune femme kurde iranienne de 22 ans, des suites de son arrestation par la police des mœurs, au motif qu’elle portait « mal » son voile, a suscité une vague de colère et de protestations dans de nombreuses villes d’Iran. Le régime théocratique y a répondu par une répression violente et meurtrière, qui s’est déjà soldée par des dizaines de morts.   #David_Abbasi L'initiateur du terme islam politique   Garde_des_Sceaux #Eric_Dupond_Moretti pourquoi j'ai défendu Mohamed Merah?
#valérie_pécresse #carla_bruni   #Byzantin et le nouvel #Empire_Sassanide ...
#macron #ctif #mahsa #mahsa_amini #gina_kurdestani #islam #voile #gérald_darmanin #bruno_le_maire #george_soros #elisabeth_borne #YONATHAN_ARFI #jonathan_arfi #david kaminski #licra #mario_stasi   www.Persiancnn.Tv  #MehrTv  #Imam_hassan_chalghoumi  #Institut_Awesta........ #françois_fillon
#IranFemme vie liberté solidarité-soutien mondiale #mahsaamini #licra #France_Fraternité #CRIF Etc 
......امروز جهان از انقلاب شیرزنان آریایی پشتیبانی کرد و تمامی گروه های قدرتمد از شورای ملی مقاومت و شاهزاده رضا پهلوی و کلیه احزاب کرد تا گروه های لاییک و ملی و مستقل پشت سر مردم ایران قرار گرفتند اگر از فرصت بهره نبریم و با حظ اندیشه هی رنگارمگ حود درباره نوع وسیستم حکومتی فردا همبسته و متحد نشویم و در یک کنگره و یا دولت و شورای پایداری متشکل از همه جریانهای قدرتمندهم آوا نشویم نظام جنایتکار سادات تازی تشکیلات و حزب و سازمان سیدهای پیدا و پنهان خود را برای یک نسل کشی دیگر بخیاباها میآورد اکثریت سیدهای ایران که چند میلیون را تشکیل میدهند کراواتی یا با کلاه و یاقبا در بیخ گوش ما بدروغ به رژیم فحاشی میکنند و سربزنگاهها بمیدان آمده و میگوبند همین رژیم بماند بی خامنه ای بهتر است که فلان گروه بیاید یا رضاپهلوی یا فلان بیاید بهوش این آخرین اخطار است   ایران برنده میشه بیاد زنان شهریار ایران شهیدان و سلحشوران در میدان نبرد
این ویدیو :  در بازیهای جهانی سال 1998 تمامی شهرهای فرانسه در تسخیر سلحشوران آریایی اوستایی و تاریخ هفت هزار ساله ایران بود که در این ویدیو فرزین گرامی به فراخوان استاد سیاوش اوستا از امریکا به شهر لیون و مسابقه ایران و آمریکا آمده بود با تازه ترین ترانه اش بیاد قهرمانان فوتبال ایران پیشکی بهمه سلحشوران در میدان بویژه #علی_کریمی و #علی_دایی
  تظاهرات ایرانیان آزاده در لندن، برلین، آتلانتا، برن، پاریس، هلند، سانفرانسیسکو و وین و کل دنیا  در حمایت از قیام سراسری مردم ایران با مشارکت سخصیاتهای جهانی در میدان هنر سیاست ورزش و‌گویش لی سابقه بود با این پشتیبانی بی‌نظیر جهانی با پیروز شویم .   #سياوش_اوستا              #institut_awesta  #david_abbasi
#مهساامینی  #MahsaAmini #مهسا_امینی #ژینا_کردستانی #گشت_ارشاد #گشت_کشتار #سادات_تازی #1400سال جنایت #دیفید_عباسي  #خبير_في_تاريخ_إيران  #القديم_والحديث #فرح_پهلوی #شهبانو #شهریاری #شاه #شاهنشاه #آریامهر #ارتش_پنهان_شاهنشاهی #رئیسی #خامنه_ای #روحانی #مجلس_خبرگان #مجلسخران #رجوی #الفيلسوف_والكاتب_الإيراني_الفرنسي #سیافش_افیستا #امام_حسین     ‌سوءاستفاده از #کودکان برای #سرکوب معترضان #جرم_مکرر است.       پیامی از ایران برای #ایلان_ماسک     به یارای هر دخت این مرز و بوم 
نگوسار سازیم کردار شوم  زن این گلستان ز گلها جداست
زن باستان نور چشمان ماست  #ترانه #مسعود آذر خوانش #استاد_سیاوش_اوستا                 پیام #شاهرخ، خواننده، وطن پرست محبوب ایرانی‌، در تخت بیماری در مورد محسا امینی و جنبش هموطنان.     توجه توجه بسیار مهم رژیم در نظر دارد با تغییراتی در کادر رهبری خود و جابجایی روحانیت به شورش اخیر برهبری زنان نیرنگ هزار و چهارصد ساله برند اما مردم ایران در شعارهای خود به این نیرنگ پی برده و شعارهای خردمندانه ای را طنین افکن کرده اند 
نه سادات تازی و نه تفکرات صحرا گردی
نه شیخ و ملا و روحانی بل حکومت ایرانی
از تیسفون تا گیلان کشتار ایرانی 
امام حسین سردار قادسیه سرباز عمر خلیفه
حسین ما سیاوش بابک نوید و مهسا 
هر روز ما عاشورا خون و قتل و واویلا

mardi 20 septembre 2022

biographie de david abbasi سیاوش اوستا

  

Qui est David Abbasi سیاوش اوستا   دافید عباسی سیاوش افیستا biographie de David Abbasi - la vie et ses activités depuis 50 ans ...

 David Abbasi سیاوش اوستا President de l'Institut laïque AWESTA Paris 66 Champs Elysees

David Abbasi سیاوش اوستا , #philanthrope

David Abbasi سیاوش اوستا , #Directeur de #MehrTv.com &  #persiancnn.Tv

 David Abbasi سیاوش اوستا , #Philosophe_politologue

David Abbasi سیاوش اوستا , #Politicologue,

David Abbasi سیاوش اوستا , #Islamologue,

David Abbasi سیاوش اوستا ,  #Historien,


David Abbasi سیاوش اوستا , #Ecrivain, #Journalist  #Franco_Persan 

David Abbasi سیاوش اوستا , #Président de l’ #Institut_Awesta à Paris et aussi

David Abbasi سیاوش اوستا , est #animateur de la #Radio  « Ici et Maintenant »  #IcietMaintenant.com  #RIM


David Abbasi سیاوش اوستا , #rénovateur et #inventeur des #idées pour une #laïcité et humanisme et fraternité universelle et la spiritualité individuelle.

David Abbasi سیاوش اوستا , est à l’origine de l’utilisation du mot « Islam Politique » depuis 1980 ......

le lancement d’une #vision_critique sur la #politisation_de_la_religion  par David Abbasi سیاوش اوستا (l’islam) . France-Opinion.info

David Abbasi سیاوش اوستا  l'écrivain le plus connu au monde


David Abbasi سیاوش اوستا ,  auteur le plus connu  du #monde

 

David Abbasi سیاوش اوستا , philosophe le plus connu au monde

 

David Abbasi سیاوش اوستا , philosophe le plus célèbre au monde

 

David Abbasi سیاوش اوستا philosophe qui a apporte beaucoup des #nouveautés des idées laïque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès l'âge de quatorze ans, David Abbasi commence à écrire des entrefilets satiriques dans les journaux iraniens.

 

David Abbasi سیاوش اوستا ,  A dix-sept ans il écrit son premier ouvrage : "LES RIDICULES DE NOTRE CITÉ", et n'ayant pu obtenir l'autorisation de publication il le fait publier clandestinement.

 

David Abbasi سیاوش اوستا ,  A seize ans il est à la tête de "L'organisation de la jeunesse "du KHORASSAN, dépendante du "Parti du peuple" .

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

A l'époque du Shah il y avait deux grands partis autorisés : - celui du pouvoir, le parti du Premier Ministre Mr. HOWEIDA, appelé "IRAN NOWIN" et le parti de l'opposition, le "PARTI DU PEUPLE ".

 

David Abbasi سیاوش اوستا   il continuait son activité d'écrivain journaliste dans différents journaux : "Khorassan","Nabarde Mâ", "Mardom", "Carikateur ".

 

La veille de la Révolution noir de Khomeini, en Iran,  David Abbasi سیاوش اوستا   organise un groupe laïque appelé ERCHAD, (conscience) dont les finalités sont : la liberté, l'égalité, la laïcité, la fraternité, la conscientisation. Quelques jours après la révolution il fonde le journal "ERCHAD", journal pionnier et unique en son genre puisqu'il refusait le pouvoir des AYATOLLAHS. ERCHAD ressemblait plus à une école qu'à un parti politique .

 

 

 

David Abbasi سیاوش اوستا   ne croyait pas au centralisme des partis politiques et n'a donc tenté aucune centralisation du mouvement afin de laisser éclore les idées démocratiques, laïques, librement chez chacun.

 

En 1980, un ans après sa création, le journal ARSHAD est interdit...

 

Journal ArShad, Fondé en 1979 par le plus jeune rédacteur en chef  David Abbasi سیاوش اوستا   ,

 

 

 

le journal fut interdit par la République Islamique d'Iran quelques mois après sa sortie....

A ce jour,  David Abbasi سیاوش اوستا  est l'auteur de +100 ouvrages, dont 10 en français & en Anglais , de plus de 5000 articles sur l'Histoire et la Politique et plus de 7000 heures d'émissions radio télévise.

 

 David Abbasi سیاوش اوستا Il est animateur de radio sur radio Ici et Maintenant depuis 1986 .

 

 David Abbasi سیاوش اوستا Fondateur de la télévision Mehr 2000, les émissions diffusées par satellite, dans le monde entier et environ 500 émissions disponibles sur Internet.

 David Abbasi سیاوش اوستا

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهبانو با استاد سیاوش اوستا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرح به اشک شاه هم خندید

 


درود بر مهربان یاران گرامی جنگ قبیله ای سادات تازی از حکومت ولایت فقیه گرفته تا شبه اپوریسیونهای مارکسیست اسلامی و ملی مذهبی و انواع گروهکهای تجزیه طلب که همه توسط حزب پنهان سادات تازی و در ستیز با شهریاری ایرانی اوستایی آریایی سازمان داده شده است جملگی تبلیغات دروغینی را در ضدیت با ایران اهورایی و فریادهای رضاشاه روحت شاد و خاندان پر افتخار پهلوی در رسانه های رنگارنگ بطور جدی فعال کرده اند ... برای خنثی کردن این نیرنگ سادات تازی چه فقیه و آخوند و ملا و چه کراوات فکلیهای لندن و پاریس و امریکا ولچک به سرهای سرخ و سبز و سیاه ... چهار خط توضیحی زیر را که به زبانهای مختلف است هر روز و همه جا پخش کنید ما آریایی هستیم سادات تازی نمی پرستیم لا عداء لنا ولا معارضة للعرب.
الإيرانيون في حالة حرب مع السادات التازي ، وهم بني هاشم وأولاد علي ، الخليفة الرابع لمحمد.
جلب بني هاشم حربهم الأهلية مع أبناء عمومتهم من بني أمويين وسنة ووهابيين من شبه الجزيرة العربية إلى إيران وقتلوا ملايين الإيرانيين ويحتلون إيران منذ أربعة عشر قرناً. حتى الان We have no enmity or opposition to the Arabs.
Iranians are at war with Sadat Tazi, who are Bani Hashem and the children of Ali, the fourth caliph of Muhammad.
Bani Hashim have brought their civil war with their cousins, who are Bani Umayyad and Sunni and Wahhabi, from Saudi Arabia into Iran and have killed millions of Iranians and have been occupying Iran for fourteen centuries. ما با اعراب هیچ دشمنی و مخالفتی نداریم.
ایرانیان با سادات تازی که بنی هاشم و فرزندان علی چهارمین خلیفه محمد هستند در نبرد هستند.
بنی هاشم جنگ داخلی خود با پسرعموهایشان که بنی امیه و اهل تسنن و وهابی مذهب هستند را از عربستان به دخل ایران آورده اند و میلیونها ایرانی را کشته و چهارده قرن است که ایران را در اشغال خود دارند........................ Nous n'avons aucune inimitié ou opposition aux Arabes.
Les Iraniens sont en guerre contre Sadate Tazi, qui sont les Bani Hashem et les enfants d'Ali, le quatrième calife de Mahomet.
Les Bani Hashim ont apporté leur guerre civile avec leurs cousins, qui sont les Bani Omeyyades, les Sunnites et les Wahhabites, d'Arabie Saoudite en Iran et ont tué des millions d'Iraniens et occupent l'Iran depuis quatorze siècles.

 

 

 

#mehrTv
https://t.me/awesta7000
http://youtube.com/MehrTv
http://instagram.com/awesta7000_david.abbasi #david_abbasi #institut_awesta تا از نیرنگ‌های سادات تازی ۱۴۰۰ ساله و سازمان روحانیت ۳۰۰ ساله آگاه نشوی آزاد و خردمند نمی‌شوی - عزت الله ضرغامی تیمسار ارتش شاهنشاهی از پست وزارت جنایات 1400 ساله تازیان در ایران را تایید کرده و حضور امام حسین بعنوان یکی از فرماندهان سپاه خلیفه عمر که از تیسفون تا گیلان در نسل کشی ایرانی دست داشته است را امضا کرد - پس از مرگ ملکه ای که طی هفتاد سال دهها جنگ و میلیونها کشته را روی دست داشت چه تغییراتی در جانشینی رهبر سادات تازی ایران پدید خواهد آمد؟ چه کسانی در دربار و خانه پادشاه مانع کشتن رهبر جنایتکار سادات تازی شدند؟ و بزور توبه نامه را بشاه دادند؟ بیراهه نروید و بیراهه نبریم امروز دشمن اصلی سادات تازی و تشکیلات استعماری روحانیت میباشد برای رهایی مردم از خریت تازی پرستی مثلا صبح تا شب باید بالله خدا نیست شخص محمد است

 

آوای مادر شهید مهسا امینی #MahsaAmini #مهسا امینی #ژینا #گشت ارشاد #سادات تازی #1400سال جنایت
##صدای_مادر_مهسا MahsaAmini #مهسا_امینی #ژینا #مهسا #گشت_ارشاد #سادات_تازی #1400سال_جنایت #امام_حسین #کل_برنامه_را_اینجاها_ببین حتما باید همه برنامه ها که درسهای اندیشگاه اوستا می‌باشد را ببینی تا ریشه ها را دریابی ...

 

#ملکه #انگلیس در پایان عمرش با مشارکت در آخرین فیلم #جیمز_باند تمامی عملیات جیمز باندی و #بالاتر_از _خطر ی را که مداخلات #استعماری در سراسر جهان بوده است را تایید کرد #سیاوش_اوستا david_abbasi#
#رضا_بدیعی #رضاشاه #آریامهر #شهبانو #انستیتواوستا #تلویزیون_مهر_پاریس #تلویزیون_ملی_ایران #تلویزیون_مهرایران

 


#david_abbasi #institut_awesta #
#ما_وارد_بازی_دو_جناح_نیستیم_و_نمیشویم مستقل و آزاد تحلیل میکنیم و فقط برای ایران و ایرانی و تاریخ و تمدن 7700 ساله کار میکنیم و اصلا تو تله های رنگارنگ و #جناحهای_آمریکایی_یا_روسی_یا_چینی_انگلیسی_اروپایی نمیشویم #سادات_تازی_ساخت_روم و #روحانیت_ساخت_انگلیس نباید بشویم #چگونه_رضا_شاه_روحت_شاد_شکل_گرفت #نت_موسیقی_هفتهزارساله #سخن_خاک_با_علف_بخور_از_خامنه_ایست #موزه_شهبانو_فرح_پهلوی_درتهران_امروز #تیمسار_عزت_الله_امینیان #رهبران_سادات_تازی #مزدوران_سادات_تازی #گوسپندان_سادات_تازی #خرهای_سادات_تازی #فیلم #عمارت_فرنگی #سریال #دیدن_این_فیلم_جرم_است #وصیت_کوروش #سمفونی_نهم #اخراجیها #الله_تقلبکار #اختلاسگر_بیست_درصد_از_دزدی_را_به_فقیهان_خمس_میدهد_آزاد_میشود #اسفندیار_رحیم_مشائی #محمود_بهمنپور #کروبی #میرحسین_موسوی #نیکولا_چائوچسکو #رضاشاه_بزرگ #رضاشاه_کبیر #قاضی #محسن_آهنگر #ویدا_موحدی #نت_موسیقی_روی_سفال با
کاخ فاطمه زهرا کنار قبر شوهرش
لس آنجلس فقط با صد دلار امام زمانت میکنند #ازادی پس از #آگاهی میآید_مسئول اول سانسور بازداشت و ترور نویسندگان و روزنامه نگاران و کارمندان رادیو تلویزیون کیست،؟
#یک_زن_به_مجتبی_دادن_مملکت_صاحب شدند
#persiancnn #مریم_قاجار #ديفيد_عباسي #رضا_

#گرگ_سایروس
#خبير_في_تاريخ_إيران #القديم_والحديث #فرح_پهلوی #شهبانو #شهریاری #شاه #شاهنشاه #آریامهر #ارتش_پنهان_شاهنشاهی

 

#ما_وارد_بازی_دو_جناح_نیستیم_و_نمیشویم مستقل و آزاد تحلیل میکنیم و فقط برای ایران و ایرانی و تاریخ و تمدن 7700 ساله کار میکنیم و اصلا تو تله های رنگارنگ و #جناحهای_آمریکایی_یا_روسی_یا_چینی_انگلیسی_اروپایی نمیشویم #سادات_تازی_ساخت_روم و #روحانیت_ساخت_انگلیس نباید بشویم #چگونه_رضا_شاه_روحت_شاد_شکل_گرفت #نت_موسیقی_هفتهزارساله #سخن_خاک_با_علف_بخور_از_خامنه_ایست #موزه_شهبانو_فرح_پهلوی_درتهران_امروز #تیمسار_عزت_الله_امینیان #رهبران_سادات_تازی #مزدوران_سادات_تازی #گوسپندان_سادات_تازی #خرهای_سادات_تازی #فیلم #عمارت_فرنگی #سریال #دیدن_این_فیلم_جرم_است #وسیت_کوروش #سمفونی_نهم #اخراجیها #الله_تقلبکار #اختلاسگر_بیست_درصد_از_دزدی_را_به_فقیه_خمس_میدهد_آزاد_میشود #اسفندیار_رحیم_مشائی #محمود_بهمنپور #کروبی #میرحسیم_موسوی #نیکولا_چائوچسکو #رضاشاه_بزرگ #رضاشاه_کبیر #قاضی #محسن_آهنگر #ویدا_موحدی #نت_موسیقی_روی_سفال با #فرح_پهلوی #رضاپهلوی #شاهزاده
کاخ فاطمه زهرا کنار قبر شوهرش با فقر تو_ وحید اشتری و جایزه یک میلیارد دلاری _در لس آنجلس فقط با صد دلار امام زمانت میکنند #ازادی پس از #آگاهی میآید_مسئول اول سانسور بازداشت و ترور نویسندگان و روزنامه نگاران و کارمندان رادیو تلویزیون کیست،؟

 

پروفسور سیف الدین نبوی پزشک معالج شاه خمینی بروجردی طالقانی راز قتلهای سران رژیم را افشا و پرده برد
#یک_زن_به_مجتبی_دادن_مملکت_صاحب شدند

#خانواده_شیره_ای #حدادعادل #کاخ_چند_میلیاردی_فاطمه در #نجف #ننه_بزرگ_خمینی_بتوچه و #جدسادات_تازی_بتوچه #فریدالدین_حدادعادل #ننه_سلیمه_حدادعادل #وحیداشتری #قالیباف #مجتبی_خامنه_ای #سیروس_شرفشاهی #پرداخت_پنج_میلیون_برای_کربلا

#persiancnn #مریم_قاجار #ديفيد_عباسي #رضا_پهلوی #رجوی #متین_دفتری #کریم_قصیم

#گرگ_سایروس

#خبير_في_تاريخ_إيران #القديم_والحديث #امیر_اکبری #امیر_امیری #ایرج_مصداقی #پرویر_یعقوبی #سعیدشاهسوندی #فرح_پهلوی #شهبانو #شهریاری #شاه #ساهنشاه #آریامهر #ارتش_پنهان_شاهنشاهی #الکساندر_دوگین #دریا_دوگین #رئیسی #خامنه_ای #روحانی #مجلس_خبرگان #مجلسخران #هوشنگ_رجوی #صالح_رجوی #الفيلسوف_والكاتب_الإيراني_الفرنسي

 


کاخ فاطمه زهرا کنار قبر شوهرش با فقر تو_ وحید اشتری و جایزه یک میلیارد دلاری _در لس آنجلس فقط با صد دلار امام زمانت میکنند #ازادی پس از #آگاهی میآید_مسئول اول سانسور بازداشت و ترور نویسندگان و روزنامه نگاران و کارمندان رادیو تلویزیون کیست،؟
#یک_زن_به_مجتبی_دادن_مملکت_صاحب شدند
#خانواده_شیره_ای #حدادعادل #کاخ_چند_میلیاردی_فاطمه در #نجف #ننه_بزرگ_خمینی_بتوچه و #جدسادات_تازی_بتوچه #فریدالدین_حدادعادل #ننه_سلیمه_حدادعادل #وحیداشتری #قالیباف #مجتبی_خامنه_ای #سیروس_شرفشاهی #پرداخت_پنج_میلیون_برای_کربلا
#persiancnn #مریم_قاجار #ديفيد_عباسي #رضا_پهلوی #رجوی #متین_دفتری #کریم_قصیم
#گرگ_سایروس
#خبير_في_تاريخ_إيران #القديم_والحديث #امیر_اکبری #امیر_امیری #ایرج_مصداقی #پرویر_یعقوبی #سعیدشاهسوندی #فرح_پهلوی #شهبانو #شهریاری #شاه #ساهنشاه #آریامهر #ارتش_پنهان_شاهنشاهی #الکساندر_دوگین #دریا_دوگین #رئیسی #خامنه_ای #روحانی #مجلس_خبرگان #مجلسخران #هوشنگ_رجوی #صالح_رجوی #الفيلسوف_والكاتب_الإيراني_الفرنسي
http://instagram.com/awesta7000_david.abbasi

 

#آیات_غرانیق #لک_لک #لک_لکهای_زیبا #حزب_بعث_صدام_یا_شیعه_عراقی #آیات_شیطانی
اگر برای دیدن دیدیو در یوتوب مشکل دارید به صفحات تلگرام و اینستای ما بروید
https://t.me/awesta7000
instagram.com/awesta7000_david.abbasi #اندیشگاه_اوستا
#شهرفرنگ_پاریس
#مهرتیوی
#سیاوش_اوستا
#شهبانو #شاه #خمینی
#زرتشت_جهانی
#خدا_را_در_خواب_دیدم_زار_زار_گریه_میکرد
#از_میترا_تا_محمد
#قرآن_سروده_ای_بسبک_پارسی
#دینداری_و_خردگرایی
#آیین_اوستا #سازمان_جاسوسی_الله #خیام_و_این_جهان_فرسوده #حافظ_رند_شیراز #من_با_خدا_رقصیدم
#

_Dieu n'a pas envoyé des messagers.... les Religions son les outils de la Mondialisation depuis la création de la premier ...

درود بر مهربان یاران گرامی جنگ قبیله ای سادات تازی از حکومت ولایت فقیه گرفته تا شبه اپوریسیونهای مارکسیست اسلامی و ملی مذهبی و انواع گروهکهای تجزیه طلب که همه توسط حزب پنهان سادات تازی و در ستیز با شهریاری ایرانی اوستایی آریایی سازمان داده شده است جملگی تبلیغات دروغینی را در ضدیت با ایران اهورایی و فریادهای رضاشاه روحت شاد و خاندان پر افتخار پهلوی در رسانه های رنگارنگ بطور جدی فعال کرده اند ... برای خنثی کردن این نیرنگ سادات تازی چه فقیه و آخوند و ملا و چه کراوات فکلیهای لندن و پاریس و امریکا ولچک به سرهای سرخ و سبز و سیاه ... چهار خط توضیحی زیر را که به زبانهای مختلف است هر روز و همه جا پخش کنید ما آریایی هستیم سادات تازی نمی پرستیم لا عداء لنا ولا معارضة للعرب.
الإيرانيون في حالة حرب مع السادات التازي ، وهم بني هاشم وأولاد علي ، الخليفة الرابع لمحمد.
جلب بني هاشم حربهم الأهلية مع أبناء عمومتهم من بني أمويين وسنة ووهابيين من شبه الجزيرة العربية إلى إيران وقتلوا ملايين الإيرانيين ويحتلون إيران منذ أربعة عشر قرناً. حتى الان We have no enmity or opposition to the Arabs.
Iranians are at war with Sadat Tazi, who are Bani Hashem and the children of Ali, the fourth caliph of Muhammad.
Bani Hashim have brought their civil war with their cousins, who are Bani Umayyad and Sunni and Wahhabi, from Saudi Arabia into Iran and have killed millions of Iranians and have been occupying Iran for fourteen centuries. ما با اعراب هیچ دشمنی و مخالفتی نداریم.
ایرانیان با سادات تازی که بنی هاشم و فرزندان علی چهارمین خلیفه محمد هستند در نبرد هستند.
بنی هاشم جنگ داخلی خود با پسرعموهایشان که بنی امیه و اهل تسنن و وهابی مذهب هستند را از عربستان به دخل ایران آورده اند و میلیونها ایرانی را کشته و چهارده قرن است که ایران را در اشغال خود دارند........................ Nous n'avons aucune inimitié ou opposition aux Arabes.
Les Iraniens sont en guerre contre Sadate Tazi, qui sont les Bani Hashem et les enfants d'Ali, le quatrième calife de Mahomet.
Les Bani Hashim ont apporté leur guerre civile avec leurs cousins, qui sont les Bani Omeyyades, les Sunnites et les Wahhabites, d'Arabie Saoudite en Iran et ont tué des millions d'Iraniens et occupent l'Iran depuis quatorze siècles.

 

 

 

 

 

 

#Dîner #débat animé par #سیاوش_اوستا #David _Abbasi en présence #Roland_Dumas Créer un faux personnage portant le nom de Dr Abbasi pour nuire à David Abbasi.- et son biographie

      #Dîner #débat animé par #سیاوش_اوستا #David _Abbasi en présence #Roland_Dumas  Créer un faux personnage portant le nom de Dr Abbasi po...