samedi 22 janvier 2022

Masoud sepand مسعود سپند اسرار جنگ قدرت تیمساردریادارمدنی و خاتمی شوهر خ...


استاد مسعود سپند اسرار پشت پرده دو تیمسار پادشاه را برای نخستین بار بازگو میکند شوهر خواهر شاه خلبان برتر و فرمانده نیروی دریایی تیمسار مدنی #awesta #awesta7000 #davidabbasi #mehrtv #persiancnn #institut_awesta #siyavash_awesta
#اندیشگاه_اوستا
#شهرفرنگ_پاریس
#مهرتیوی
#سیاوش_اوستا
#سیاوشاوستا
#شهبانو #شاه
#زرتشت_جهانی
#zartosht_jahani #گلپا #golpa
#avairan #kurdish_music #Tajik #afghan #Persian_Music #iran #persian #mashhad #tabas

mercredi 19 janvier 2022

ایران در دست حزب بعث و عربستان سعودی از طریق شورای امنیت ملی اسناد را فریده مرادخانی خواهر زاده خامنه ای نتوانست به مجتبی خامنه ای برساند و بازداشت شد

 فریده مرادخانی دختر شیخ علی تهرانی در تله علی شمخانی حاکم بلامنازع بعثی در ایران برهبری علی خامنه ای از ترور شهید احمد متوسلیان در 40 سال پیش تا ترور دهها سردار و عملیات تروریستی تا هواپیمای اوکراین و فخریزاده و قاسم سلیمانی او با پولهای هنگفت سعودی همه را میخرد و یا میکشد  سپاه سپاه که میگویند کل سپاه نیست بلند منصورون و نوچه های علی شمخانی است 

 https://youtu.be/YAuxzsclnCs

کل قدرت اصلی و سه قوا و نیروهای نظامی تحت فرمان و کنترل شورای امنیت ملی است
نظامی از طریق رشید یعنی کل نیروهای نظامی کشور در کنترل شورای امنیت شمخانی


امنیتی از طریق خود شمخانی یعنی کل نیروهای حفاظت اطلاعات و کل وزارت اطلاعات و سه قوه زیر نظر شورای امنیت و هستند

محسن رضایی در مجمع تشخیص مصلحت و ریاست جمهوری

این سه نفر اعضای اصلی منصورون گروه ساخته شده توسط صدام برای تجزیه خوزستان با هزینه های میلیارد دلاری سعودی تا الان

برادر و فرزندان شمخانی شاغل در روسیه و سفارت روسیه و عربستان سعودی

و تمامی ساخت کاخ ها در لواسان و کشتیرانی جهانی از خلیج پارس در دست خانواده شمخانی و در ارتباط کامل با شرق و غرب جهان

آنگاه آدم خر و خل باشد نپندارد که ایران در دست صدام حسین و حزب بعث است لذا ایران اینگونه ویران است و بازماندگان جنگ و آزادیخوان در زندان وشکنج و قتل

Youtube.com/mehrTv/videos
شیخ علی تهرانی بعد از محکومیت چند بیگناه در رابطه با آتش سوزی سینما رکس آبادان از سوی خمینی بعنوان قاضی پژوهش روانه آبادان شد و در آنجا پی برد که فرمانده عملیات آتش سوزی علی شمخانی و محسن رضایی رهبران گروه تروریستی و تجزیه طلب منصورون بوده اند هنوز شیخ علی تهرانی با سیاوش اوستا به تهران نرسیده بودند که آن بیگناهان را اعدام و پرونده را بستند و شیخ علی تهرانی بعنوان اعتراض از همه منصب‌های خود استعفا داد بازداشت فریده لی ارتباط با انتقام گیری از خانواده شیخ نیست

شورای امنیت ملی که بیش و پیش از ایران سرسپرده عربستان است و اخیرا حسین سلامی فرمانده سپاه اعلام کرد که هواپیمای اوکراینی بدستور شورای امنیت به ریاست شمخانی زده شده است همیشه ساخت اپوزیسیونهایی تجزیه طلب و رادیکال قلابی با پول عربستان که به خامنه ای شدیداً فحاشی میکنند سرکوب ملت ایران را بعنوان و بهانه توهین به رهبری دنبال میکند و رقبای خود را از میدان بدر میکند خامنه ای نیز که هزار و یک ضعف و نقطه های کور در زندگیش دارد و خودش سالها در عراق صدام حسین آموزش دیده است و پدرش و خانواده
مادرش متولد عراق هستند همراه با برگزیده خود در شورای امنیت ملی برای نابودی و تجزیه ایران است
سناریوهایی که علی شمخانی میسازد و اجرا میکند مجتبی خامنه ای به اسرار پنهان رییس شورای امنیت ملی پی برد و بزودی علی شمخانی و همه دار و دستا اش بازداشت میشوند فریده مراد خانی در تله شمخانی

 


فریده مرادخانی دختر شیخ علی تهرانی در تله علی شمخانی حاکم بلامنازع بعثی در ایران برهبری علی خامنه ای از ترور شهید احمد متوسلیان در 40 سال پیش تا ترور دهها سردار و عملیات تروریستی تا هواپیمای اوکراین و فخریزاده و قاسم سلیمانی او با پولهای هنگفت سعودی همه را میخرد و یا میکشد  سپاه سپاه که میگویند کل سپاه نیست بلند منصورون و نوچه های علی شمخانی است 

 https://youtu.be/YAuxzsclnCs

کل قدرت اصلی و سه قوا و نیروهای نظامی تحت فرمان و کنترل شورای امنیت ملی است
نظامی از طریق رشید یعنی کل نیروهای نظامی کشور در کنترل شورای امنیت شمخانی


امنیتی از طریق خود شمخانی یعنی کل نیروهای حفاظت اطلاعات و کل وزارت اطلاعات و سه قوه زیر نظر شورای امنیت و هستند

محسن رضایی در مجمع تشخیص مصلحت و ریاست جمهوری

این سه نفر اعضای اصلی منصورون گروه ساخته شده توسط صدام برای تجزیه خوزستان با هزینه های میلیارد دلاری سعودی تا الان

برادر و فرزندان شمخانی شاغل در روسیه و سفارت روسیه و عربستان سعودی

و تمامی ساخت کاخ ها در لواسان و کشتیرانی جهانی از خلیج پارس در دست خانواده شمخانی و در ارتباط کامل با شرق و غرب جهان

آنگاه آدم خر و خل باشد نپندارد که ایران در دست صدام حسین و حزب بعث است لذا ایران اینگونه ویران است و بازماندگان جنگ و آزادیخوان در زندان وشکنج و قتل

Youtube.com/mehrTv/videos
شیخ علی تهرانی بعد از محکومیت چند بیگناه در رابطه با آتش سوزی سینما رکس آبادان از سوی خمینی بعنوان قاضی پژوهش روانه آبادان شد و در آنجا پی برد که فرمانده عملیات آتش سوزی علی شمخانی و محسن رضایی رهبران گروه تروریستی و تجزیه طلب منصورون بوده اند هنوز شیخ علی تهرانی با سیاوش اوستا به تهران نرسیده بودند که آن بیگناهان را اعدام و پرونده را بستند و شیخ علی تهرانی بعنوان اعتراض از همه منصب‌های خود استعفا داد بازداشت فریده لی ارتباط با انتقام گیری از خانواده شیخ نیست

شورای امنیت ملی که بیش و پیش از ایران سرسپرده عربستان است و اخیرا حسین سلامی فرمانده سپاه اعلام کرد که هواپیمای اوکراینی بدستور شورای امنیت به ریاست شمخانی زده شده است همیشه ساخت اپوزیسیونهایی تجزیه طلب و رادیکال قلابی با پول عربستان که به خامنه ای شدیداً فحاشی میکنند سرکوب ملت ایران را بعنوان و بهانه توهین به رهبری دنبال میکند و رقبای خود را از میدان بدر میکند خامنه ای نیز که هزار و یک ضعف و نقطه های کور در زندگیش دارد و خودش سالها در عراق صدام حسین آموزش دیده است و پدرش و خانواده
مادرش متولد عراق هستند همراه با برگزیده خود در شورای امنیت ملی برای نابودی و تجزیه ایران است
#Dîner #débat animé par #سیاوش_اوستا #David _Abbasi en présence #Roland_Dumas Créer un faux personnage portant le nom de Dr Abbasi pour nuire à David Abbasi.- et son biographie

      #Dîner #débat animé par #سیاوش_اوستا #David _Abbasi en présence #Roland_Dumas  Créer un faux personnage portant le nom de Dr Abbasi po...